100 15000
100 - 15000Hakemalla lainaa hyväksyt käyttöehdot

Tietoa yksityisyydestä

Palveluun tallennettuja tietoja käytetään ja hallinnoidaan rekisteriselosteemme mukaisesti, yksityisyyttä kunnioittaen.

Emme kysele arkaluontoisia tietoja

Emme kysele arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnustasi, kotiosoitettasi tai puhelinnumeroasi. Tallennamme ainaoastaan Etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä 14.4.2015

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Hakukoneoptimointi Oy
Krouvintie 7 A
90400 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaa

asiakaspalvelu@pikavippipalvelu.fi

3. Rekisterin nimi

Pikavippipalvelu.fi:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään käyttäjän suostumuksella käyttäjän yksilöintiin ja tunnistamiseen Pikavippipalvelu.fi palvelussa, jonka kautta käyttäjä voi jättää lainahakemuksen kolmannen osapuolen palvelussa.

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän suoramarkkinointitarkoitukseen henkilötietolain mukaisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään käyttäjältä itseltään saatuja tietoja. Henkilötietoja kerätään:

7. Tietojen luovutus

Oulun Hakukoneoptimointi Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Oulun Hakukoneoptimointi Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisteritietoihin.

8. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.